Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAB002, 1677 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-01
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 2510
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: