Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAB007, 1682 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-12 Stoppdatum 2010-08-12
Mängd (ton): 8,87 Kostnad totalt: 12938
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: