Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-05 Stoppdatum 2004-08-05
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1836
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: