Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-22 Stoppdatum 2006-07-22
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2248
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: