Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-27 Stoppdatum 2007-07-27
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2330
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: