Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-06 Stoppdatum 2008-08-06
Mängd (ton): 2,13 Kostnad totalt: 2855
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: