Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-12 Stoppdatum 2010-08-12
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2875
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: